Dodewaard Algemeen

.Vrouwen van nu 

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Contactpersoon: Mw.Carsjens, telefoon: 0488-413135

  

Lees het hele artikel

.Samen eten

In  Steegakker 11 (grote zaal) kunt u op de 4e donderdag van de maand samen eten. Opgave gaat via de  contactpersoon, Geert Pepping : 06-12896931

.Vrouwenvereniging Bidt en Werkt. Hervormde gemeente Hien en Dodewaard

Deze vrouwenvereniging komt eens in de 14 dagen bij elkaar op de donderdagavond van 19.30 - 21,30 uur in de Hoeksteen. Contactpersoon: Mevr. G.H.Jansen, Molenhofstraat 10, tel. 412219

.Nannenberghuis   

In het Nannenberghuis in Dodewaard zijn verschillende activiteiten, de vergaderingen van de PvdA en verschillende clubs aanwezig zoals de visclub. Het Nannenberghuis kunt u vinden op de Matensestraat 22 A. De agenda van het Nannenberghuis vindt u hier.
Contactpersoon is mw. van Wely tel: Tel : 0612867461 of 0488-412932

Nannenberghuis.De Verenigingshal De Eng 

Is te vinden op de Dalwagenseweg 78b in Dodewaard.
Volksdansen maandagmiddag 15.15 - 16.15 uur. Contactpersoon Reina Lodder, Tel: 0488-411502