Vuurdoornstraat 2
4043 NS Opheusden
T. 0488 - 44 10 35
E. info@swanwelzijn.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Activiteiten in Dodewaard

Donderdag 17 mei 2018 om half acht in de ontmoetingsruimte van De Steegakker .

De laatste spelletjesavond van het seizoen.

Rummikub, kaarten, sjoelen, voor elk wat wils.

Aan het eind van de avond spelen we nog een paar rondjes bingo.

De prijsjes voor de bingo en verloting bestaan uit veel zomerplantjes.

We hopen op een gezellige  avond. 

Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw Gerrie Emmelkamp tel. 412660 tussen 11 en 12 uur.

De woensdagmiddagsoos gaat door tot 27 juni 2018. U kunt daar terecht voor allerlei spelen zoals rummicub, sjoelen, kaarten e.d. We sluiten altijd af met een paar rondjes bingo. De soos is van 14.00 tot 16.00 uur en kost € 2,50 incl. koffie/thee.  Vanaf 5 september bent u weer van harte welkom.

De oude, maar ook graag nieuwe bezoekers zijn uiteraard van harte welkom.

Aanmelden/informatie: Kantoor SWAN  tel. 0488-441035 of gewoon binnenlopen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrouwen van Nu

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

In Het Nannenberghuis, Matensestraat 22a in Dodewaard. zie agenda. 
Contactpersoon: Mw.Carjens, telefoon: 0488-413135 - http://vrouwenvannu.nl/hiendodewaard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen eten

In  Steegakker 11 (grote zaal) kunt u op de 4e donderdag van de maand samen eten. Opgave gaat via de contactpersoon, Geert Pepping : 06-12896931
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrouwenvereniging Bidt en Werkt. Hervormde gemeente Hien en Dodwaard

Deze vrouwenvereniging komt eens in de 14 dagen bij elkaar op de donderdagavond van 19.30 - 21,30 uur in de Hoeksteen. Contactpersoon: Mevr. G.H.Jansen, Molenhofstraat 10, tel. 412219

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nannenberghuis 

In het Nannenberghuis in Dodewaard zijn verschillende activiteiten, de vergaderingen van de PvdA en verschillende clubs aanwezig zoals de visclub. Het Nannenberghuis kunt u vinden op de Matensestraat 22 A. De agenda van het Nannenberghuis vindt u hier.
Contactpersoon is mw. van Wely tel: Tel : 0612867461 of 0488-412932

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingshal De Eng

De Vereniginshal De Eng is te vinden op de Dalwagenseweg 78b in Dodewaard.
Volksdansen maandagmiddag 15.15 - 16.15 uur. Contactpersoon Reina Lodder, Tel: 0488-411502