brunchen06
Logo SWAN
HvIJ 1

Formulier voor Secretariaat

De Swobrik en Klaartje rijden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Reserveren kan, minimaal één dag van tevoren

Vermeld duidelijk Maandag 11 Januari

Kies de dag dat u wil eten (meerder opties mogelijk)

Vul hier in nummer waar u bereikbaar ben voor de chauffeur.

(Vul hierin wat voor belang kan zijn voor de chauffeur om u te ondersteunen)

  1. De vrijwilliger krijgt de functie van: …………………………………………………

 

  1. De vrijwilliger start zijn/haar werkzaamheden op: ………………………....................
  2. Er is geen officiële opzegtermijn v.
  3. De vrijwilliger kan gebruik maken van de onkostenvergoeding.
  4. De vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente NederBetuwe.
  5. De vrijwilliger ontvangt voor aanvang van de werkzaamheden een informatiepakket.
  6. Door het tekenen van deze overeenkomst verplicht de vrijwilliger zich tot geheimhouding aangaande alle zaken over de personen en organisatie, die hem of haar ter ore komen.

 

Verzenden naar

 

Overeenkomst zenden naar: