Lief & Leedstraten

Wat zijn lief & Leedstraten?

Lief & Leedstraten zijn straten waar bewoners zich het hele jaar inzetten voor burenhulp en het tegengaan van eenzaamheid. Het doel van lief en leedstraten is dat mensen meer naar elkaar omkijken in de straat. ‘In veel straten zit de aandacht bij mensen die wat ouder zijn of om een bepaalde reden hulp kunnen gebruiken’.

Lief & Leedstraten ontvangen jaarlijks een bedrag voor een Lief & Leedpotje. Dit bedrag krijgen twee aanvragers/gangmakers in de straat via Welzijn Rivierstroom en de diaconie van de Hervormde Gemeente en kunnen ze gedurende een jaar gebruiken om aandacht te besteden aan persoonlijk lief & leed in de straat. Denk aan een verwenpakketje voor de mantelzorger, een fruitmandje voor een zieke buurvrouw, een leuk kaartje bij een geboorte enzovoorts. Het Lief & Leedpotje zorgt dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen in de straat.

Aanleiding

Vanuit de startbijeenkomst “Samen is Leuker” in maart 2021 zetten lokale partijen en inwoners zich in tegen eenzaamheid. De betrokkenen in Ochten/IJzendoorn* vormen een platform om gezamenlijk eenzaamheid aan te pakken. Een actie die hieruit voortkomt, is de opzet van Lief & Leedstraten.

*bij het platform zijn aangesloten: Dick van Kampen (Huis van IJzendoorn), Ruth Willemsen (Sante Partners Wijkverpleging), Wim Geerlof, (Hervormde gemeente Ochten), Manja van Schaik en Jolanda Kuipers (Dorpshuis Ochten), dames Huis van Ochten, Welzijn Rivierstroom. Er zijn ook korte lijnen met Jannie van Wijk van Zorgcentrum Elim.

Voor wie?

In een straat kan iedereen meedoen. We willen vooral bereiken dat kwetsbare ouderen zich minder eenzaam voelen door betrokkenheid van buurtbewoners. In 2022 willen we Lief & Leedstraten uitrollen in alle dorpen van Neder-Betuwe.

Achtergrond

Het concept Lief & Leedstraat is ontwikkeld door de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam in 2013/2014 overgegaan in landelijk Stichting Lief  en leed straat  (klik hier voor info)  netwerk. Neder-Betuwe sluit hierbij aan, in eerste instantie met Ochten en IJzendoorn. Mocht het concept aanslaan, dan wordt het in heel Neder-Betuwe uitgerold. Voor dit gebruik van materialen en ondersteuning betaalt de gemeente een eenmalige bijdrage.

Interesse?

Wilt u zich ook inzetten voor een Lief & Leedstraat in uw buurt?

Neem contact op met  Welzijn Rivierstroom via info@welzijnrivierstroom.nl   of 0344-602337

 

Start Lief & Leedstraten in Neder-Betuwe

Op 26 juni 2021 was de aftrap van de eerste drie ‘Lief & Leedstraten’ in Ochten. Bewoners van de Lijsterbesstraat, Erkensakker en Goudenregenstraat kregen koffie en twee doosjes appelflappen van Jolanda en Geur. Een doosje voor henzelf en een doosje om uit de delen aan een goede buur.  De dames wonen zelf in de straat en zijn de gangmakers van de Lief & Leedstraten in  hun buurt. Lees hier het  SWAN NIEUWS

Op burendag, 25 september 2021, volgde de vierde Lief & Leedstraat met een feestelijke bijeenkomst, de Arnoldus Jacobsstraat in Ochten. Ook hier zijn er twee enthousiaste gangmakers die zorgen dat lief en leed in de straat met elkaar gedeeld wordt.

Eerste Lief & Leedstraat in Dodewaard

Na het succes in Ochten, Opheusden en IJzendoorn is nu ook de eerste Lief & Leedstraat in Dodewaard een feit. De Westerengstraat en het Molenpad lenen zich samen uitstekend voor het initiatief, waarbij bewoners zich om het lief én leed van hun buren bekommeren. Op zaterdag 30 april wordt de eerste Lief & Leedstraat in Dodewaard feestelijk geopend.

Lief & Leedstraten zijn straten waar bewoners zich het hele jaar inzetten voor burenhulp en het tegengaan van eenzaamheid. Wie deelneemt aan Lief & Leedstraten ontvangt jaarlijks een bedrag om buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund te voelen. Bijvoorbeeld een verwenpakketje voor de mantelzorger of een leuk kaartje bij een geboorte.

Twee enthousiaste bewoners van de Westerengstraat kwamen met het idee om met hun straat aan te sluiten als Lief & Leedstraat. “Wij organiseren al regelmatig iets leuks in onze straat, zoals een barbecue. Het zou toch mooi zijn als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken?”, aldus Marieke Hoogakker en Jannie van Wijk-Zetten. Als betrokken buren en initiatiefnemers zullen zij zich gaan inzetten als gangmakers in de straat.

De feestelijke opening
Op 30 april wordt de Lief & Leedstraat geopend met koffie en wat lekkers. Met hulp van veel enthousiaste ondernemers beloofd het een gezellige middag te worden. Bewoners zijn vanaf 14.00 uur welkom op het grasveldje in de Westerengstraat. Voor de kleine gasten is er een springkussen geregeld.

Wilt u zich ook inzetten als gangmaker in Dodewaard? Neem dan contact op met Lisanne Gesthuizen; lisannegesthuizen@welzijnrivierstroom.nl of 06 19 544160.