Beste fysiotherapeut/verwijzer

 

Om de inzet van fysiotherapie bij senioren te versterken biedt de SWAN een speciaal traject aan. Dat traject is een oplossing voor het probleem dat veel 55+ inwoners stoppen met de oefeningen als het traject bij de fysiotherapeut is afgerond.

Om het effect van de oefeningen die de fysiotherapeut aanleert te versterken start uw cliënt gelijktijdig bij één van de Meer Bewegen voor Ouderen groepen of andere seniorenactiviteiten in de gemeente.

Dit traject is speciaal bedoeld voor senioren die bij de reguliere sport- en fitnessscholen niet meer meekomen. Of voor senioren die specifiek kiezen voor een beweeggroep met gezelligheidsaspect van samen koffie drinken omdat ze het in een vaste groep langer volhouden.

Er zijn 2 opties:

  1. De 55+ inwoner start direct met MBvO bij de start van uw behandeling als fysiotraject
  2. De 55+ inwoner start nadat u als fysiotherapeut uw behandeling ben gestart of heeft afgerond.

 

Wij pleiten ervoor dat de 55+ inwoner zo snel als mogelijk door u als fysiotherapeut wordt aangemeld. Daarmee is de kans het grootst dat de 55+ inwoner zich aansluit bij een groep, zich thuis gaat voelen en ook mee blijft doen. Ondertussen zet u de behandeling voort en kunt u vanuit uw behandeling ook de cliënt motiveren om door te blijven gaan met de MBvO.

Omdat de Meer Bewegen voor Ouderen groepen naast het bewegen ook een sociaal component bevatten, is de kans dat 55+ inwoners mee blijven doen groter dan alleen maar bewegen in een sportschool of thuis. Ook kunnen wij voor het (aangepast) vervoer zorgen zodat uw cliënt ook echt mee kan doen.

Na uw aanmelding nemen wij contact op met uw cliënt. We schrijven uw cliënt als inwoner in voor de MBvO activiteit (die maandelijks opgezegd kan worden) en hij/zij krijgt 3 gratis lessen. We vragen of er vervoer nodig is en regelen alles, zodat uw cliënt als inwoner mee gaat doen aan meer bewegen.

Dit doen we om de drempel om af te haken zo hoog mogelijk wordt, waarbij opzeggen natuurlijk altijd kan.

In samenwerking met fysiotherapeuten in Neder-Betuwe willen we er zo voor zorgen dat senioren blijven bewegen en jullie traject vanuit de fysiotherapie zo goed mogelijk ondersteund wordt.