Mobiel zijn met de SWAN

In onze gemeente rijden twee bussen, Klaartje en de Swobrik, voor vervoer van alle ouderen en mensen met een beperking.

Beide busjes Klaartje en Swobrik rijden op dit moment NIET i.v.m. de Coronacrisis...........................

Het is onmogelijk de richtlijn van 1,5 m. afstand na te leven bij hulp bij instappen, helpen met de veiligheidsgordel en vastzetten van rollators en rolstoelen..................

---->Zodra we weer kunnen gaan rijden zullen we dat mededelen<-----

U kunt onze bussen gebruiken om boodschappen te doen, voor bezoek aan familie, kennissen, huisarts, diëtiste, pedicure, ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuis, bibliotheek enz.

Vakbekwame vrijwilligers, chauffeurs en administratieve medewerkers hebben zich belast met de organisatie en het rijden met de bussen. Klaartje is gestationeerd in Ochten en de Swobrik in Kesteren.

maar ze werken samen voor en in de gehele gemeente.

aa-eerste