Financiën

Hier vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van SWAN.

Ook heeft SWAN sinds 2012 de Anbi-status.       

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.   

meer info:

anbi profiel