UITSCHRIJF FORMULIER VRIJWILLIGERS

Logo Swan welzijn full colour

  U wilt uw vrijwilligerswerk voor de SWAN Welzijn beëindigen. Dat vinden we jammer, maar we respecteren uiteraard uw wens. Bij deze willen wij u dan ook hartelijk dankzeggen voor uw inspanningen ten behoeve van onze oudere en vaak kwetsbare inwoners van de gemeente Neder Betuwe.
  Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande in te vullen, opdat wij uw opzegging correct kunnen verwerken in onze administratie. Bovendien willen we graag van u leren. Kunt u kort aangeven wat de reden is van het beëindigen van uw vrijwilligerswerk? U kunt volstaan met het aankruisen van het betreffende antwoord (meerdere antwoorden zijn mogelijk). Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven, maar alleen gebruikt voor verbeteren van onze dienstverlening.

  uw naam:

  uw Adres en huisnummer

  uw Postcode en Woonplaats

  uw Telefoonnummer

  uw e-mailadres

  uw Taak/functie

  Stopt per:

  Reden : svp aankruisen wat van toepassing is:

  Het vrijwilligerswerk bevalt me niet langer omdat:
  Andere reden svp invullen :
  Mogen wij met u contact opnemen over uw reactie?

  Hartelijk dank voor uw reactie,
  Met vriendelijke groet,
  Gerard Engels,
  Secretaris SWAN

  sijs-png