Vrijwilligers zijn, door het mooie werk dat zij verrichten, onmisbaar en van grote  meerwaarde!

We zijn trots op onze enthousiaste vrijwilligersgroep en willen onze groep graag uitbreiden!

Heb je vrije tijd?  Wordt ook vrijwilliger, dat is van onschatbare waarde voor medebewoners van onze gemeente Neder-Betuwe,

die soms wat hulp nodig hebben!

In gemeente Neder-Betuwe rijden twee bussen, Klaartje en Swobrik voor vervoer van senioren vanaf 55 jaar en mensen met een beperking vanaf 18 jaar

De aansturende organisatie, SWO, zoekt chauffeurs/bijrijders en versterking voor de telefoonteams.

SWAN Welzijn verzorgd diverse activiteiten o.a. Meer Bewegen Voor Ouderen(MBvO), Tafel Dekje en de bekende Huizen van…,  daarvoor zoeken we vrijwilligers zoals bezorgers maaltijden bij Tafel Dekje,

gastvrouw en gastheren voor onze Huizen van …..

Maar ook de besturen van SWAN en SWO kunnen ondersteuning gebruiken.

 of een email naar info@swanwelzijn.nl  of bel 06-53414076