Mededeling bestuur coronavirus !!

update 23 maart 2020

Naar aanleiding van de gisteren gepresenteerde RIVM richtlijnen omtrent de ontwikkeling van het coronavirus heeft binnen het bestuur overleg plaatsgevonden over de gevolgen voor de activiteiten van onze stichting.

Het bestuur heeft het besluit genomen om alle activiteiten die SWAN voor ouderen en kwetsbare inwoners organiseert te annuleren. De maatregelen duren in ieder geval tot 1 juni 2020  (RIVM richtlijn).

Dit besluit zal nog nader afgestemd worden met de betrokken coördinatoren.

De activiteiten van Tafeltje Dekje worden vooralsnog niet stopgezet. De vrijwilligers die hier werkzaam zijn attenderen wij nogmaals op de punten:

• Was uw handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na gebruik.

Met de coördinatoren van Tafeltje Dekje zal nadere afstemming plaatsvinden over zaken als aanscherping van hygiëne e.d.

Swobrik en Klaartje blijven nog mensen vervoeren. Ze hebben extra maatregelen genomen om infectie en verspreiding te voorkomen.

Houdt uw mail de komende periode goed in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen en wat er van u verwacht wordt.