Welkom bij Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe

ANBI profiel

Algemene informatie:

  • Rechtsvorm: Stichting
  • Statutaire naam: Stichting Welzijns Activiteiten Neder -Betuwe
  • Ook genoemd (handelsnaam) SWAN
  • Zoeknaam: www. Swanwelzijn.nl
  • Statutaire zetel Opheusden
  • KvK nummer 11067002
  • RSIN/fiscaalnummer 8171.92.827

Duidelijke beschrijving van doelstellingen:

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de
Gemeente Neder-Betuwe, voor kwetsbare inwoners en daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wijze waarop doel wordt gehaald:

  • Het overleg te coördineren en te stimuleren tussen instellingen en organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van welzijnszorg.
  • Het initiëren, coördineren en begeleiden van activiteiten.
  • Het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen.
  • Het aanvragen van subsidies en andere baten
  • Het (doen) inzetten en (doen) ondersteunen van vrijwilligers.

Organisatie / bestuurders

  • Aantal bestuursleden:  5
  • Is er een directie/dagelijks bestuur:  3
       Voorzitter/penningmeester/secretaris
  • Is er een persoon in dienst:  nee
  • Is er een raad van commissarissen/toezicht:  nee

Contact informatie

  • Bezoekadres: Vuurdoornstraat 2 4043ns Opheusden
  • Postadres: Vuurdoornstraat 2 4043ns Opheusden
  • Telefoonnr. 0488-44 10 35 
  • E-mailadres info@swanwelzijn.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten:

Doelgroep: Kwetsbare inwoners