Vuurdoornstraat 2 | 4043 NS Opheusden | T. 0488 - 44 10 35 | E. info@swanwelzijn.nl

previous arrow
next arrow
Slider

Welkom bij Stichting Welzijnsactititeiten Neder-Betuwe (SWAN)

Leuk dat u geïnteresseerd bent in Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-Betuwe,
ook wel afgekort als SWAN.

SWAN, voorheen Stichting Welzijn Senioren Neder-Betuwe, is in 2007 ontstaan uit een fusie
van een aantal welzijnsorganisaties in de voormalige gemeenten Dodewaard,
Echteld en Kesteren. De stichting had tot doel om welzijnswerk te organiseren in alle
6 kernen van de gemeente Neder-Betuwe. In 2015 is de stichting omgevormd tot SWAN.
Daarmee kwam de weg vrij om met nieuwe doelgroepen en aan nieuwe taken te gaan werken.

SWAN streeft naar welzijn voor iedereen. Onder welzijn verstaan wij dat inwoners van alle leeftijden
zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn
bij de samenleving. De inwoner zelf is mede verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn,
een goede leefomgeving en het welzijn van anderen die ondersteuning nodig hebben.

Iedereen met een welzijnsvraag rekenen wij tot onze doelgroep. Gedacht kan
worden aan jongeren/ouderen inwoners die kwetsbaar zijn doordat ze een beperking hebben, inwoners
die geen of een beperkt sociaal netwerk hebben of inwoners die in een kwetsbare
maatschappelijke positie verkeren.

De stichting voert haar activiteiten en diensten uit met behulp van meer dan
200 vrijwilligers afkomstig uit alle woonkernen en waar nodig ondersteund door
professionals.

Een greep uit onze dienstverlening: creatieve en recreatieve activiteiten,
cursussen, sport en bewegen, eettafels, wijkhuiskamers, informatieve huisbezoeken
en informatie bijeenkomsten, maaltijdservice, diverse servicediensten
(o.a. vervoersdiensten en advisering).

Ons actuele aanbod en informatie over de activiteiten en diensten vind u op deze website.

SWAN heeft sinds 2012 de Anbi-status. Klik hier voor verdere informatie.

Op 28 juni 2017 werd het nieuwe vrijwilligersbeleid gepresenteerd. U kunt het hier vinden.

Begin 2018 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Klik hier om het te bekijken.
Deze website streeft naar een actueel overzicht van alle mogelijkheden van activiteiten voor de inwoners in onze gemeente.

Via de zoekfunctie kunt u gericht naar de activiteiten in uw woonplaats.

Bestuur SWAN

Uw vragen, aanvullingen en opmerkingen horen we graag.

Heeft u informatie voor de site? Klik hier voor het emailadres.

Klik hier voor berichten aan websitebeheer.