SWAN is

Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe  (SWAN)

Al meer dan 15 jaar is SWAN actief  met het  organiseren van activiteiten voor de oudere en kwetsbare inwoners van de kerndorpen Opheusden, Kesteren, Dodewaard, Ochten, IJzendoorn en Echteld, kortom de gemeente Neder-Betuwe.

In 2007 is SWAN gestart als de opvolger van de Stichting Welzijn voor Senioren(SWS), Welzijnstichting Balans in de voormalige gemeente Kesteren-Opheusden en de Stichting Welzijn Ouderen in de voormalige gemeente Echteld-Ochten.

In 2015, na invoering van de WMO is de stichting onder de nieuwe naam SWAN Welzijn door gegaan met de verschillende activiteiten.

Vanuit de Gemeente Neder-Betuwe wordt Swan door middel van doelgerichte subsidies ondersteund om samen met ruim 200 vrijwilligers een portefeuille verschillende activiteiten te organiseren /coördineren. In de uitvoering van de activiteiten zijn de vele vrijwilligers van groot belang.

Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende activiteiten:

  • “Tafeltje Dekje” is een hele belangrijke activiteit, de zorg voor de inkoop en bezorging van dagelijkse (warme) maaltijden bij een grote groep ouderen/hulpbehoevenden in onze gemeente
  • “Meer Bewegen voor Ouderen”, de wekelijkse aangepaste gymnastiek onder leiding van professionele begeleiders in de diverse gymzalen in de dorpen;
  • Koersbal in de diverse dorpshuizen;
  • Digiclub, computercursussen voor ouderen en belangstellenden
  • fietstochten in de zomerse maanden
  • dag-bus-tocht voor groepen ouderen in de diverse dorpen
  • maandelijkse sociëteits-avonden
  • schildercursussen voor belangstellenden
  • de “Huizen van...” (de verschillende dorpskernen) waar onze doelgroep en overige belangstellenden wekelijkse welkom zijn om elkaar te ontmoeten, gezellig een kop koffie/thee te drinken, gezamenlijk een maaltijd kunnen bereiden, tussendoor spel en handwerkoefeningen doen, dus de lokale “plaats van ontmoeting”
  • “Ouderenvervoer”:   “Swobrik” en “Klaartje” zijn twee ingerichte bussen voor speciaal - en aangepast vervoer in de regio. Op afroep wordt vervoer geregeld binnen de regio, bijvoorbeeld voor bezoek aan een arts of het bezoeken van bovengenoemde activiteiten ‘

Met al deze activiteiten leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid van de inwoners in de kerndorpen van onze gemeente.

Dit alles wordt aangestuurd door het Bestuur en uitgevoerd met een grote groep van ca. 200 vrijwilligers en daar zijn we heel trots op zijn. Wij hebben ons kantoor in de Snellenburg in Opheusden waar we vergaderen en gasten kunnen ontvangen. Voorts wordt in uitvoering van de activiteiten intens samengewerkt met de professionals van Stichting Welzijn Rivierstroom.

Ook worden we betrokken bij plannen rondom inrichting van het Multifunctionele Centrum in Dodewaard, het vernieuwde Dorpshuis Ochten, ontwikkelingen rondom Zorgplein Opheusden, Het GG en GD- platvorm in de regio, De Neder-Betuwe Bloeit, en actuele (politieke) zaken rondom deze brede vorm van Wonen, Werk, Zorg en Welzijn. Tevens word nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) die de busjes SWOBRIK en KLAARTJE beheren.

Voor de communicatie en bereikbaarheid hebben wij deze website ingericht waarmee we belangstellenden uitgebreid kunnen infomeren over alle mogelijkheden die wij kunnen aanbieden.

 

soooph

heeft u nog vragen? Mail dan naar info@swanwelzijn.nl