VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

Logo Swan welzijn full colour

  SWAN Welzijn heet u van harte welkom als nieuwe vrijwilliger. Er zijn een aantal zaken die wij graag met u willen afspreken in deze overeenkomst.

  uw naam:

  uw Adres en huisnummer

  uw Postcode en Woonplaats

  uw Telefoonnummer
  uw e-mailadres

  1. De vrijwilliger krijgt de functie van:

  2. De vrijwilliger start zijn/haar werkzaamheden op:

  3. Er is geen officiƫle opzegtermijn.
  4. De vrijwilliger kan gebruik maken van de onkostenvergoeding.
  5. De vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Neder-Betuwe.
  6. De vrijwilliger verstrekt SWAN (indien nodig) een geldige VOG verklaring. Voor zover hij/zij deze niet kan overleggen, zal SWAN deze alsnog (gratis) aanvragen Mocht deze niet worden verstrekt, dan komt deze overeenkomst te vervallen en eindigt de samenwerking.
  7. De vrijwilliger ontvangt voor aanvang van de werkzaamheden een informatiepakket inclusief het Vrijwilligersbeleid, de Gedragscode, het Privacyreglement en het Klachtenreglement.
  8. Door het tekenen van deze overeenkomst verplicht de vrijwilliger zich tot geheimhouding aangaande alle zaken over de personen en organisatie die hem of haar ter ore komen, alsook kennis genomen te hebben van de gedragsregels en het beleid als opgenomen in de documenten genoemd onder 7 en deze te hanteren en te respecteren.
  9. Overige afspraken

  Woonplaats (kies met pijl rechts)

  Datum:

  sijs-png